Kenichi Mishima (ur. 1942) – japoński filozof, profesor filozofii społecznej na Uniwersytecie Keizai w Tokio.

  • Firma Tepco, operator elektrowni, już jakiś czas temu zasłynęła z prób tuszowania własnych błędów. Informacje na temat awarii manipulowano lub starano się ignorować zagrożenie.
  • Moim zdaniem jedynym możliwym rozwiązaniem jest kontrolowane odejście od tej niebezpiecznej technologii. Wystarczy zadać sobie jedno pytanie: czy jesteśmy gotowi w dalszym ciągu korzystać z wielce skomplikowanej i całkowicie nieobliczalnej metody wytwarzania energii, która pociąga za sobą zagrożenia niedające się uwzględnić w nawet najbardziej ostrożnej kalkulacji ryzyka, biorącej pod uwagę wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa?
    • Źródło: rozmowa Christine Pries, Od Hiroszimy do Fukuszimy, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 28 marca 2011.
    • Zobacz też: energetyka jądrowa
  • W latach 50. i 60., może nawet na początku lat 80., opór wobec pozyskiwania energii z atomu był bardzo duży, podobnie zresztą jak wrażliwość społeczna w tej kwestii. W drodze licznych kampanii promujących pozytywny wizerunek energii jądrowej lobby atomowemu i rządzącym udało się jednak stopniowo osłabić tę niechęć. (…) Naszym elitom udało się sprowadzić tę kwestię do poziomu technicznych kalkulacji ryzyka awarii reaktora, a tym samym pozbawić głosu przeciętnego obywatela. Dyskusję zdominował bowiem specjalistyczny żargon i wiedza techniczna. W tym kontekście przed dyskursem demokratycznym rysuje się bardzo poważne wyzwanie – jak kontrolować technokrację?
    • Źródło: rozmowa Christine Pries, Od Hiroszimy do Fukuszimy, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 28 marca 2011.