Kazimierz Duchnowski

Kazimierz Duchnowski (ur. 1936) – polski dyplomata, ambasador RP w Kostaryce (1991–1996) i Kambodży (2002–2005).

  • Zamykanie placówek w tzw. państwach mniej priorytetowych uważam za pomysł niefortunny choćby dlatego, że nie są one uważane za mało ważne np. przez USA, RFN, Francję, W. Brytanię, Rosję czy ChRL, które nie likwidują swoich placówek, a wręcz rozszerzają ich sieć. Ambasady nie służą jedynie do obsługi obywateli polskich przebywających w danym kraju, choć nie jest to bez znaczenia. Realizują politykę zagraniczną państwa wobec kraju pobytu, rozwijają z nim przyjazne stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne i naukowo-techniczne. W przypadku państw najmniej rozwiniętych pomagają we właściwym rozdysponowaniu i najlepszym wykorzystaniu wszelkiej pomocy w tym rozwojowej, do której jesteśmy zobligowani jako członek Unii Europejskiej.