Katarzyna Duczkowska-Małysz

polska ekonomistka, wykładowca akademicki

Katarzyna Duczkowska-Małysz (ur. 1947) – profesor ekonomii, pracownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a wcześniej wrocławskiej Akademii Rolniczej.

  • W Polsce ponad 150 tys. gospodarstw jest w stanie płacić normalne składki jak osoby zatrudnione w gospodarce narodowej. My musimy przyjąć zasadę, że wszyscy muszą być równi wobec prawa. Ta zasada musi dotyczyć osób prowadzących gospodarstwa rolne jak własne małe firmy. Co więcej, przedsiębiorcy ponoszą ryzyko, którego jak ognia boją się rolnicy, ciągle domagając się różnego rodzaju programów osłonowych.