Karol Samsel

polski poeta

Karol Samsel (ur. 1986) – polski poeta, krytyk literacki, filozof i polonista.

 • Ach, chłodna ręko Ateny.
  Fleszu naczyń krwionośnych.
  Sterownio statków pełnotliwych.
  • Źródło: Taszlich
Karol Samsel (2012)
 • gdzie nie pójdę
  mosiądz skąd nie odejdę
  kamień. kogo ach kogo
  dziś poraziłem
  gdy prostowałem
  ścieżkę a ziemia
  znowu zwinęła się
  w grotę?
  • Źródło: Modlitwa do łzy elektrycznej
 • Wersal jest moim pasterzem. Niczego mi
  nie braknie. Wehrsahl zmienia swą postać
  i swoją definicję. Dziś Wersal oznacza dy-
  stych, którym zamknę ten wiersz, właści-

  wie jego siłę podaną w liczbie wehrsahli,
  z których fildekosy wyjmę, by liczba ta
  wzrosła (…)

  Moja

  odwieczna walka:
  prymasa Europy Wschodniej
  z prymasem Aurory Zachodniej.
  • Źródło: Wersal [w:] Z domami ludzi, s. 9