Karl Kautsky

niemiecki teoretyk marksizmu

Kark Kautsky (1854–1938) – niemiecki marksista, filozof, polityk i pisarz.

 • Despotyzm niczego tak nie lęka się, jak organizacji społecznych. Najpewniej czuje on się wtedy, gdy władza państwowa jest w ogóle jedyną organizacją społeczną, i gdy ma ona do czynienia z obywatelami, z których każdy jest tylko oderwaną od całości jednostką.
  • Źródło: Pochodzenie chrześcijaństwa, tłum. Jan Hempel (1923), s. 103
Karl Kautsky
 • Doszli wreszcie chrześcijanie do tego, że aniołów, czyli niebiańską biurokrację Pana Boga, podzielili na stopnie i klasy, zupełnie tak samo, jak cesarz dzielił swą biurokrację ziemską; przytem między aniołami panowało takie samo spółubieganie się o tytuły, jak między urzędnikami cesarskimi.
  • Źródło: Pochodzenie chrześcijaństwa, tłum. Jan Hempel (1923), s. 111
 • Istotę socjalizmu można w skrócie ująć w słowach: wolność i chleb dla wszystkich.
  • Den Inhalt des Sozialismus können wir populär in die Worte zusammenfassen: Freiheit und Brot für alle. (niem.)
  • Źródło: Demokratie oder Diktatur
 • W zacofanym kraju można zbudować demokrację, ale nie socjalizm.
  • Opis: w 1917 na wieść o wybuchu rewolucji październikowej w Rosji.
  • Źródło: „Krytyka Polityczna” nr 20–21/2010.