Karen Horney

niemiecka psychoanalityczka i psychiatra

Karen Horney (1885–1952) – niemiecka psychoanalityczka i psychiatra.

Neurotyczna osobowość naszych czasów

edytuj

(tłum. Helena Grzegołowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, ISBN 8301041196)

  • Ambicja może się czasem skupiać na jednym konkretnym celu: inteligencji, atrakcyjności, moralności, czy jakichś konkretnych osiągnięciach. Czasem natomiast ambicja nie koncentruje się na niczym określonym, rozciągając się na wszystkie obszary działalności jednostki. Musi ona być najlepsza w każdej interesującej ją dziedzinie. Może chcieć być jednocześnie wielkim wynalazcą, wybitnym lekarzem i niezrównanym muzykiem.
    • Źródło: s. 130–131
    • Zobacz też: ambicja
  • Cierpienie może mieć dla neurotyka bezpośrednią wartość obronną, stanowiąc częstokroć jedyną formę obrony przed grożącym niebezpieczeństwem. Oskarżając siebie neurotyk unika cudzych zarzutów i oskarża innych; sprawiając wrażenie chorego i głupiego, unika wymówek; dewaluując siebie unika groźby współzawodnictwa, a cierpienie, które jednocześnie ściąga na siebie, jest zarazem środkiem obrony.
  • W naszej kulturze sposobem obrony przed bezradnością i nieważnością może być dążenie do posiadania, ponieważ właśnie bogactwo zapewnia często władzę i prestiż. Nieracjonalna pogoń za posiadaniem jest u nas tak powszechna, że jedynie dokonując porównań z innymi kulturami zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to instynkt ogólnoludzki – ani w postaci instynktu nabywania, ani w postaci sublimacji popędów biologicznych.