Kaganiec – maska na pysk zwierzęcia uniemożliwiająca mu ugryzienie.

  • Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały.
Kaganiec
  • Zbuduj sobie w mózgu szaniec, a na mordę włóż kaganiec.