Justyna Glusman

polska ekonomistka i działaczka społeczna

Justyna Glusman (ur. 1974) – polska ekonomistka i działaczka społeczna.

Justyna Glusman
  • Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na bardzo długi proces przygotowywania planów. Przez 14 lat można skończyć podstawówkę i liceum, a nie można przygotować planu. Co więcej, efekty tego długiego główkowania często są zaskakujące dla mieszkańców.
  • Udostępnianie rzetelnych informacji na temat poziomu zanieczyszczeń nie załatwi oczywiście problemu smogu, ale jest to klucz do tego, by ludzie zrozumieli, jak niebezpieczna jest sytuacja.
  • Warszawa potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju systemu transportu, która powinna być elementem strategii rozwoju miasta, powinna być powiązana ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Planowania Przestrzennego oraz właśnie Wieloletnią Prognozą Finansową. Ten ostatni dokument określa w długofalowej perspektywie, dla jakich inwestycji znajdzie się finansowanie w budżecie miasta. Wszystkie te dokumenty muszą być spójne, a każda duża inwestycja w nie wpisana. Tego typu decyzja powinna być poprzedzona konsultacjami i niezależnymi analizami, a także wynikać ze strategii rozwoju miasta.