Jurij Andropow

radziecki działacz partyjny i państwowy, szef KGB (1967–1982), przywódca ZSRR (1982–1984)

Jurij Władimirowicz Andropow (ros. Юрий Владимирович Андропов; 1914–1984) – radziecki działacz partyjny i państwowy. Sekretarz generalny KC KPZR (1982–1984), szef KGB (1967–1982).

 • Co się tyczy linii komunikacyjnych, wiodących z ZSRR do NRD przez Polskę, to powinniśmy, rzecz jasna, coś zrobić i przedsięwziąć środki do ich ochrony.
  • Źródło: posiedzenie Biura Politycznego KC KPZR, 10 grudnia 1981, z dokumentu IPN 13 grudnia 2007, s. 533.
 • PZPR w znacznej mierze straciło kontrolę nad procesami zachodzącymi w społeczeństwie. (…) Polskie kierownictwo najwyraźniej nie może, a w istocie i nie chce odchodzić od obranego kierunku przezwyciężenia kryzysu za pomocą środków politycznych.
  • Opis: w raporcie Politbiura KC KPZR z marca 1981.
  • Źródło: Piotr Osęka, Dosyć guzdralstwa, tow. Kania. XI Plenum KC PZPR, „Gazeta Wyborcza”, 9 czerwca 2011.
  • Zobacz też: PZPR
 • Wystąpienia tych towarzyszy (Tadeusza Grabskiego, Stefana Olszowskiego i Stanisława Kociołka) w planie ideologicznym są najbliższe naszemu stanowisku. Wyrażają oni nastroje tej części członków partii, która konsekwentnie opowiada się za socjalizmem, za przyjaźnią ze Związkiem Radzieckim, przeciwko wypaczeniom rewizjonistycznym, domaga się zdecydowanych działań przeciwko „Solidarności”. Za nimi stoją głównie starzy członkowie partii, którzy przeszli szkołę wojny i walki klasowej w pierwszych etapach tworzenia ludowej Polski.