Juliusz Domański

Juliusz Domański (ur. 1927) – polski historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, filolog klasyczny (neolatynista).

  • Antyczna Grecja (…) pozostaje dla dzisiejszej Europy czcigodnym i niezbywalnym źródłem, ale wzorem korzystania z tego źródła jest chyba nadal starożytny Rzym – i w tym widzę godny najwyższego uznania i równie niezbywalny blask tego, co nazwałem kulturą przekładu.
    • Źródło: Blaski i cienie kultury przekładu, „Przekładaniec” nr 21, Wydawnictwo UJ, 2009, s. 36.
    • Zobacz też: przekład