Julian Apostata

cesarz rzymski

Julian II Apostata (Flavius Claudius Iulianus; 331 lub 332–363) – cesarz rzymski w latach 361–363.

 • Jedni kochają konie, inni ptaki, jeszcze inni zwierzęta różne. Ja natomiast od dziecka namiętnie pragnąłem posiadać książki.
Julian Apostata
 • Może zdziwi się ktoś, jakim to sposobem jeszcze się nie widząc już jesteśmy przyjaciółmi. Lecz jakim to sposobem są naszymi przyjaciółmi ci, co żyli przed tysiącem lat, a nawet przed dwoma tysiącami lat? Tym mianowicie, że byli ludźmi pod każdym względem prawymi, o pięknych i dobrych charakterach. I my pragniemy stać się takimi, jeśli nawet – w moim przypadku przynajmniej – daleko do tego; lecz już sama chęć poniekąd zamieszcza nas w jednej z tamtymi kategorii.
 • Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.

Słowa przypisane Julianowi ApostacieEdytuj

O Julianie ApostacieEdytuj

 
Ioulianou autokratoros ta sozomena, 1696
 • I król to dobry, i wojownik dzielny.
  • Opis: epitafium na grobowcu Juliana.
  • Źródło: Zosimus, Nowa historia, III 34
 • Miał zamiar budować zajazdy i przytułki, domy nabożne i domy dla dziewic, i domy rozmyślań, a także organizować pomoc dla biednych; zarówno wszelką inną, jak i tę w formie listów, którymi zalecamy ludzi godnych wsparcia i które towarzyszą im z prowincji do prowincji.
 • Ogromna większość wydanych edyktów nie pozostawała w żadnym, nawet przypadkowym związku ze sferą interesów religijnych, darząc jednakowym dobrodziejstwem zarówno pogan, jak chrześcijan. Jedni i drudzy w równej mierze korzystali z ulepszonych dróg komunikacji, ze sprężystszego niż przedtem wymiaru sprawiedliwości, z bardziej równomiernego rozkładu ciężarów publicznych pomiędzy rozmaite warstwy społeczne… Wykazuje on najżywszą troskę o potrzeby i interesy szerokich warstw najuboższych swych poddanych… Uczucie humanitarne przeważa w działalności cesarza i głęboką prawdą nacechowane są jego słowa, gdy mówiąc o sobie nadmienia, że za pomocą władzy gorąco pragnie być dobroczyńcą dla masy ludzkiej.
 • Temu, który wyzwolił świat rzymski, odbudował świątynie, ożywił kurie miejskie i państwo, wyniszczył barbarzyńców, panu naszemu Julianowi, zawsze Augustowi, najświetniejszemu zwycięzcy Alamanów, Franków, Sarmatów, najwyższemu kapłanowi, ojcu ojczyzny.
  • Romani orbis liberatori, templorum restauratori, curiarum et rei publicae recreatori, barbarorum extinctori, domino nostro Juliano perpetuo Augusto, Alamannico maximo, Francico maximo, Sarmatico maximo, pontyfici maximo, patri patriae. (łac.)
  • Opis: napis na kolumnie podtrzymującej posąg Juliana.
  • Źródło: L’Année épigraphique, 1969/70, 631
 • Tym, którzy kiedyś mierzyć będą czasy Juliana nie rachunkiem dni lub miesięcy, lecz mnogością dzieł i spraw dokonanych, rządy jego wydadzą się bardzo długie.
 • W latach 342–343, kiedy Julian miał dziesięć lat, podczas rozruchów religijnych w Konstantynopolu zginęło trzy tysiące wyznawców Chrystusa, a więc w ciągu dwóch lat z rąk chrześcijan padło więcej chrześcijan niż naliczono męczenników w ciągu całej historii prześladowań pogańskich. Wszystkie te wydarzenia musiały wywrzeć niezatarty wpływ na wrażliwy umysł chłopca.