Grzegorz z Nazjanzu

Ojciec Kościoła, biskup Konstantynopola

Grzegorz z Nazjanzu (330–390) – patriarcha Konstantynopola, święty katolicki i prawosławny, ojciec i doktor Kościoła.

 • Kto cię ustanowił królem i panem wszystkich rzeczy, jakie są na ziemi? Któż, żebym już nie wyliczał szczegółowo, obdarował cię tak hojnie tym wszystkim, czym człowiek góruje nad innymi żywymi stworzeniami? Nie jestże to Bóg, który przede wszystkim i za wszystko żąda od ciebie miłosierdzia? Czy więc nie będziemy się musieli wstydzić, że za to, co już otrzymaliśmy i czego się jeszcze spodziewamy, nie byliśmy zdolni nawet do tego jednego, by odwzajemnić się miłosierdziem? Jeżeli On, choć jest Bogiem i Panem, nie wstydzi się nazywać naszym Ojcem, to czyż my wyprzemy się tych, z którymi łączy nas wspólne pokrewieństwo?
  • Źródło: Kazanie 14, O miłości ubogich
Grzegorz z Nazjanzu
 • O Ty, poza wszystkim!
  Jak Cię nazwać innym imieniem?
  Jaki hymn może Cię wyśpiewać?
  Żadne słowo Ciebie nie wyraża!
  Jaki duch Cię ogarnie?
  Żaden umysł nie pojmuje Ciebie.
  (…)
  Ty masz wszystkie imiona.
  Jakże ja Ciebie nazwę?
  Jesteś jedynym, którego nie można nazwać.
  Zmiłuj się nade mną, Ty poza wszystkim,
  bo jakże Ciebie nazwać, Boże, innym imieniem?
  • Źródło: Skarbnica modlitw