Jozef Tiso

słowacki duchowny katolicki, polityk, 1. i jedyny prezydent I Republiki Słowackiej

Jozef Tiso (1887–1947) – słowacki ksiądz katolicki, polityk i lider Słowackiej Partii Ludowej, współodpowiedzialny za ludobójstwo słowackich Żydów i szereg zbrodni wojennych.

 • Co się tyczy kwestii żydowskiej, niektórzy zapytują, czy to, co robimy, jest chrześcijańskie i humanitarne. A ja tak zapytam: czy to po chrześcijańsku, że Słowacy chcą się uwolnić od swoich wiecznych wrogów, od Żydów? Miłość bliźniego jest nakazem Bożym. Ta miłość bliźniego narzuca mi obowiązek usuwania wszystkiego, co chce wyrządzać zło mojemu bliźniemu.
  • Źródło: Karlheinz Deschner, Polityka papieska w XX wieku, t. 2, tłum. Robert Stiller, wyd. Uraeus, Warszawa 2006, s. 23.
Jozef Tiso
 • Katolicyzm i narodowy socjalizm mają wiele wspólnego i ręka w rękę pracują dla polepszenia świata.
  • Źródło: Karlheinz Deschner, Polityka papieska w XX wieku, t. 2, tłum. Robert Stiller, wyd. Uraeus, Warszawa 2006, s. 22.
  • Zobacz też: katolicyzm, nazizm
 • Umieram jako męczennik. (…) Oprócz tego umieram jako ten, który bronił cywilizacji chrześcijańskiej przed komunizmem.
  • Opis: wypowiedź z 17 sierpnia 1947.