Jerzy Zdrada

polski polityk

Jerzy Władysław Zdrada (ur. 1936) – polski historyk, nauczyciel akademicki oraz polityk, poseł na Sejm X, I i II kadencji, wiceminister edukacji.

  • Powstanie 1863–1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.