Jerzy Samiec

polski duchowny luterański, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP

Jerzy Samiec (ur. 1963) – polski biskup luterański, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od 2016 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

  • Coraz częściej słyszę, że należy odrzucić tzw. „poprawność polityczną”. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja, ponieważ słowa mają wielką moc. „Poprawność” to nic innego, jak zdefiniowanie pewnych zachowań, pojęć, zdań i słów, których nie chcemy wypowiadać. Poprawność polityczna to nasze wewnętrzne hamulce, a język kształtuje nasze postawy. Odrzucenie takich kanonów prowadzi do zachowań, które mogą przynieść nieprzewidziane i niechciane skutki. Czyż „poprawnością polityczną” nie jest nakaz miłości, jaki znajdujemy na kartach Nowego Testamentu? Pan Jezus dał bardzo prostą zasadę: „Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki jest bowiem zakon i prorocy” (Mt 7,12).
Jerzy Samiec
  • Jako Kościoły mniejszościowe, które czasami same odczuwają skutki nieodpowiedzialnych zachowań czy wypowiedzi, przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów. Przywódcy – zarówno religijni, jak i polityczni – nie powinni swoimi wypowiedziami dzielić, wykluczać i poniżać innych. To bardzo ważne, aby umieć szanować i nie pozbawiać innych godności. Możemy się ze sobą spierać, mieć skrajnie różne poglądy, przekonania, wyznawać różne wartości, ale nikt nie dał nam prawa do pogardzania drugim człowiekiem. To zdanie wypowiadam jako biskup, sługa Jezusa Chrystusa posłuszny swemu Panu. Są to słowa przestrogi, bo zło zaczyna się zwykle od czegoś małego, jednak gdy na nie pozwalamy, mogą przerodzić się w coś, nad czym już nie będziemy panowali.