Jerzy Kwiatkowski

polski literaturoznawca

Jerzy Kwiatkowski (1927–1986) – polski poeta i historyk literatury.

  • Herbert jest „klasykiem”. (…) Celem Herberta nie jest nowość. Jego celem jest doskonałość.
  • Poświatowska jest taktowną bałwochwalczynią Erosa. Nie waha się pisać o cielesnej istocie miłości, nie lęka się tematu ciała. Poezja Poświatoskiej jest ziemska, nie niebieska. Dotyczy spraw, którym żaden człowiek nie jest obcy, mówi o nich w sposób prosty, bezpośredni, komunikatywny. Jej ambicją jest stworzenie nowej konwencji, nowego językowego kanonu dla erotycznych przeżyć współczesnego człowieka.