Jerzy Kreczmar

aktor i reżyser polski

Jerzy Kreczmar (1902–1985) – polski reżyser, eseista, teatrolog i pedagog.

O Jerzym Kreczmarze

edytuj
  • Nie niszcząc tekstów klasycznych ostentacyjną aktualizacją, Kreczmar umie patrzeć na nie wyostrzonym wzrokiem współczesnego człowieka i powierzać im całe doświadczenie tej współczesności (…) Przedstawienia Kreczmara mogłyby tworzyć kanon polskiego teatru klasycznego, gdyby istniały w teatrze, jak w literaturze wydania zbiorowe.
    • Autor: Zygmunt Greń
    • Źródło: Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska, Słownik współczesnego teatr, WAiF 1980.
  • Niewiele pozostawił po sobie wypowiedzi zapisanych. Wszystkie są ważne. Nie publikował niczego lekkomyślnie. W inscenizacjach Kreczmara przejawiły się szczególne właściwości jego umysłu: żelazna logika, niezależność sądu, klarowność, upór, oryginalność spojrzenia. W karierze reżyserskiej Kreczmara są przedstawienia, które mają nieprzemijające znaczenie dla historii teatru w Polsce. Nie o wielu reżyserach można to powiedzieć.
    • Autor: Erwin Axer
    • Źródło: nota o autorze w: Jan Kreczmar, Stare nieprzestarzałe, PIW 1989. Aneks tamże.