Jerzy Kirchmayer

polski generał

Jerzy Kirchmayer (1895–1959) – polski generał, współautor planu akcji zbrojnej AK „Burza”, historyk wojskowości, pisarz i publicysta.

  • Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie, kalectwo, wszystkie dobra materialne. Byłoby ciężkim błędem nie doceniać, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości duchowych.
Grób Jerzego Kirchmayera
  • Okulicki był synem chłopa z Małopolski. Zaciekły legionista, dzielny żołnierz, oficer zdolny, chętny, lojalny, znakomity kolega, wybuchowy, porywczy charakter. (…) Ze mną stosunki ułożyły się dobrze. Nie mieliśmy w ciągu wspólnej służby ani jednej scysji.