Jeffrey Katzenberg (ur. 1950) – amerykański producent filmowy, prezes The Walt Disney Company, współzałożyciel (1994) wytwórni DreamWorks.

  • Każda z naszych postaci dojrzewa do zrozumienia, że ich inność – z tu i ówdzie zabłąkaną brodawką – stanowi ich największą wartość. To samo odnosi się do nas: ludzie, którym pozwolimy się poznać i polubić, zobaczą w nas to, co najlepsze. I każdy: królewna, osiołek, nawet wielki, zielony, cuchnący ogr może znaleźć miłość i szczęście.
    • Źródło: John Hopkins, Shrek. Zielona strona ekranu, tłum. Patryk Gołębiowski i Bartosz Wierzbięta, Wydawnictwo G+J, Warszawa 2004, ISBN 8389221683, s. 33.
Jeffrey Katzenberg (2011)
  • Powinniśmy badać historię animacji nie tylko dlatego, by poznać te zasady, ale także po to, by wziąć je sobie do serca. Wydaje mi się, że w całej tej gorączce zachwycającego rozwoju technologii tworzenia filmów, tym ważniejsze jest, by przypomnieć sobie, dlaczego je tworzymy. Prawdę mówiąc, historia jest właśnie niekończącą się opowieścią „dlaczego”. Dlaczego ulegamy impulsowi opowiadania, szukania emocjonalnego kontaktu z ludźmi czy też pozostawienia po sobie dziedzictwa? Może czynimy to, ulegając odwiecznemu kaprysowi wyczarowywania czegoś z niczego… animowania.
    • Źródło: Przedmowa właściciela studia (rok 2004) w: Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego pod red. Jerry’ego Becka, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006, ISBN 832134433X, s. 8.
  • W naszym nieustannym dążeniu do stworzenia czegoś nowego, wszyscy pragniemy zachować to, co już minęło. Jednakże uhonorowanie ludzi i wydarzeń, tworzących naszą historię, jest dziś, jak sądzę, o wiele trudniejsze niż parę lat temu. Dziś postęp techniczny jest tak szybki, a jego osiągnięcia tak wspaniałe i wielostronne, że usiłując dotrzymać kroku nowoczesności, możemy ulec skłonności do zignorowania lub wręcz zapomnienia o naszych własnych korzeniach (…).
    • Źródło: Przedmowa właściciela studia (rok 2004) w: Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego pod red. Jerry’ego Becka, op. cit., s. 8.