Jean Guitton (1901–1999) – francuski teolog i filozof, był pierwszym audytorem świeckim biorącym, z upoważnienia papieża, udział w obradach Soboru Watykańskiego II.

 • Cierpienie, które rodzi się i nie zamyka nas w sobie, staje się źródłem życia i światła.
 • Każda godzina to odrębny świat, zamknięty i pełny, o własnej aurze i równowadze.
  • Źródło: Dziennik 1952–1964
 • Każdy okruch wyrwany zapomnieniu staje się święty.
 • Nawrócenie jakiejś duszy jest zmianą jej mentalności.
 • Paweł VI robił wszystko, co mógł, aby oddalić katolicką Mszę od tradycji Soboru Trydenckiego na rzecz protestanckiej Wieczerzy Pańskiej (…) Innymi słowy widzimy u Pawła VI ekumeniczną intencję wyrzucenia wszystkiego lub przynajmniej skorygowania wszystkiego, co jest zbyt katolickie, ze Mszy oraz zbliżenia Mszy – powtórzę to raz jeszcze – tak silnie jak to możliwe do liturgii kalwińskiej.
 • Przy bliższym poznaniu sprawiał wrażenie nie osoby duchownej, lecz osoby świeckiej, która nagle została wyniesiona do godności papieża.
  • Opis: o Pawle VI.
  • Źródło: Paul VI secret (Tajemniczy Paweł VI), Paryż 1979, s. 17.
 • Słowo, którego nie powiedziałeś, jest twoim niewolnikiem. Słowo, które powiedziałeś jest twoim panem.
 • Święci są ludźmi takimi samymi jak my, ale miłość działa w nich silniej niż w nas.