Jean-Claude Trichet

ekonomista francuski

Jean-Claude Trichet (ur. 1942) – francuski ekonomista i politolog, prezes Europejskiego Banku Centralnego w latach 2003–2011.

 • Bez wątpienia jesteśmy jednak od września 2008 roku w najtrudniejszym położeniu od drugiej, a może nawet pierwszej wojny światowej. Żyliśmy i żyjemy w naprawdę dramatycznych czasach.
  • Źródło: wywiad Christopha Pauly’ego i Thomasa Tumy, „Der Spiegel”, 24 maja 2010.
Jean-Claude Trichet (2001)
 • Jestem za polityką silnej waluty. Inflacja działa destrukcyjnie na demokratyczne społeczeństwo. A inflacja jest podatkiem, który uderza szczególnie w najsłabszych w społeczeństwie.
  • Źródło: wywiad Christopha Pauly’ego i Thomasa Tumy, „Der Spiegel”, 24 maja 2010.
 • Nie wiem, czy udział sektora prywatnego w planie pomocy Grecji zostanie oceniony przez rynki jako częściowa upadłość. W tym momencie tego nie wiem i nie chcę na razie niczego zakładać.
  • Źródło: Floyd Norris, … i odpuść nam nasze długi, „The New York Times”, 25 lipca 2011.
  • Zobacz też: Grecja
 • Potrzebujemy postępów we wzajemnej kontroli polityki gospodarczej w Europie. Potrzebujemy ulepszonych struktur, aby zapobiec nieprawidłowym działaniom i żeby stosować sankcje. Potrzebujemy efektywnej realizacji wzajemnej kontroli i skutecznych sankcji w przypadku naruszenia ustaleń paktu stabilności i wzrostu. EBC nawołuje tutaj do dogłębnych zmian.
  • Źródło: wywiad Christopha Pauly’ego i Thomasa Tumy, „Der Spiegel”, 24 maja 2010.
 • W Azji nie ma jednolitej waluty, mimo to 14 lat temu kraje takie jak Chiny czy Japonia pomogły w biedzie swoim sąsiadom.
  • Opis: nawiązując do kryzysu azjatyckiego z 1997.
  • Źródło: rozmowa Helgi Einecke i Hansa-Jürgena Jakobsa, „Süddeutsche Zeitung”, 8 sierpnia 2011.
 • W dalszym horyzoncie czasowym jako obywatel Europy mam nadzieję na europejską konfederację. Nie byłaby taka jak USA – Europejczycy mają swoją tradycję i historię. Ale naturalnie mielibyśmy wtedy europejskie ministerstwo finansów, o pewnym zakresie kompetencji. (…) Mówimy o procesie historycznym, który rozpoczął się 60 lat temu. Przyszłość Europy ma głębokie korzenie historyczne. Nigdzie indziej nie są one bardziej odczuwalne niż w Akwizgranie, u tronu Karola Wielkiego.
  • Źródło: rozmowa Helgi Einecke i Hansa-Jürgena Jakobsa, „Süddeutsche Zeitung”, 8 sierpnia 2011.
  • Zobacz też: Unia Europejska
 • W ubiegłych 12 latach zapewnialiśmy stabilność cen w Europie i trzymaliśmy się naszego celu utrzymania inflacji w granicach blisko dwóch procent. Jesteśmy wierni tradycji najlepszych europejskich banków centralnych sprzed wprowadzenia euro.
  • Źródło: wywiad Christopha Pauly’ego i Thomasa Tumy, „Der Spiegel”, 24 maja 2010.
 • Wcale nie ulegliśmy żądaniom szefów państw i rządów. Na nasze decyzje wpływ ma tylko nasza własna ocena sytuacji. Nie słuchamy „zaleceń” rządów, rynków i stron układów zbiorowych.
  • Opis: o skupywaniu przez EBC pożyczek państwowych z zagrożonych na skutek kryzysu greckiego państw UE.
  • Źródło: wywiad Christopha Pauly’ego i Thomasa Tumy, „Der Spiegel”, 24 maja 2010.