Janek

opera Władysława Żeleńskiego

Janekopera Władysława Żeleńskiego z librettem Ludomiła Germana.

  • Gdy ślub weźmiesz z twoim Stachem,
    Bywaj zdrowa, Bronko miła,
    Coś mnie strzegła i leczyła,
    I tuliła pod swym dachem.
    • Źródło: aria Janka, akt I