Jan Łopuszański

polski polityk, poseł na Sejm

Jan Łopuszański (ur. 1955) – polski polityk i prawnik, poseł na Sejm X, I, III i IV kadencji.

Jan Łopuszański
  • Jestem Polakiem, polskim politykiem, mam polskie obowiązki, staram się je wypełnić. Podziwiam inne narody – zazwyczaj każdy za co innego. Świat byłby uboższy, gdyby nie było tak wielu narodów, więc z tej wielości trzeba się cieszyć, szanować prawa każdego narodu i domagać się poszanowania praw Polski i bronić ich.
  • Protokół brytyjski nie powstrzyma wzrostu potęgi politycznej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, jako faktycznego suwerena i głównego czynnika determinującego kierunek prawodawstwa unijnego, choć być może nieco spowolni uznanie tej roli Trybunału przez Polskę i Wielką Brytanię.
  • Uważam Radio Maryja za jedno z najpiękniejszych rzeczy jakie zdarzyły się w Polsce w ostatnich latach. Miałem okazję to radio wspierać i jeżeli będzie trzeba może liczyć na moją pomoc.
  • W przypadku Radia Maryja mamy do czynienia z jednym z najwybitniejszych współczesnych zjawisk medialnych, a jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że Radio Maryja jest źródłem wielomilionowego ruchu społecznego, mamy do czynienia ze zjawiskiem unikalnym i niezwykle ważnym w życiu narodu.
  • Wielokrotnie wypowiadałem się za dopuszczalnością stosowania kary śmierci za najcięższe zbrodnie, ale odkąd zabrał głos w tej sprawie Ojciec Święty – zamilkłem. Decyzje w tej sprawie należą przede wszystkim do ustawodawcy, czyli do parlamentu. W rękach prezydenta pozostaje jeszcze prawo łaski.