Jakub Strzemię

franciszkanin polski, arcybiskup, błogosławiony Kościoła katolickiego

Jakub Strzemię (1340–1409) – arcybiskup halicki od 1391 roku, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Jakub Strzemię

O Jakubie StrzemięEdytuj

  • Apostołował bez żadnego funduszu, bez obfitych jałmużn od wiernych. Był gorliwym pasterzem, dbałym o dobro dusz, sprawiedliwość, miłość i zgodę.
  • Jako arcybiskup jaśniał wielką skromnością i nadal zachowywał ubóstwo zakonne. Swojemu duchowieństwu świecił przykładem własnej gorliwości pasterskiej i apostolskiej; z archidiecezji rzadko wyjeżdżał, natomiast ustawicznie ją wizytował. Będąc dobrym pasterzem, chciał dokładnie poznać swoje owce i warunki, w których upływało ich życie. Działał także skutecznie w ramach całej metropolii halickiej.