Jakub Mniejszy Apostoł

apostoł

Jakub Mniejszy Apostoł (zm. 62) – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie; święty Kościoła katolickiego i prawosławnego; autor Listu Jakuba.

Jakub Mniejszy Apostoł

O Jakubie Mniejszym Apostole

edytuj
  • Bez względu na to, czy był krewnym Jezusa, Jakub Mniejszy stał się wielce szanowanym członkiem gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Podczas dysputy dotyczącej tego, czy chrześcijanami mogą być tylko obrzezani Żydzi, a zwłaszcza w czasie ważnego spotkania z Pawłem w Jerozolimie w r. 46 n.e., Jakub reprezentował przeciwne Pawłowi stanowisko zawężonego chrześcijaństwa. Był rzecznikiem umiarkowania i kompromisu, domagając się jedynie respektowania zasad dotyczących odżywiania i życia seksualnego.
    • Autor: Peter Calvocoressi, Kto jest kim w Biblii, tłum. i przypisy Jerzy Jarniewicz, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992, ISBN 832180957X, s. 147.