Jakub Lewkowicz (1882–1910) – filozof, historyk i publicysta, współpracownik „Przeglądu Filozoficznego“.

  • Można wypowiadać same prawdy i być płytkim i banalnym, a można wypowia­dać poglądy błędne i być jednak głębokim i genialnym. O tej prawdzie powinien pamiętać każdy historyk filozofii, jeżeli nie chce być ciasnym i jednostron­nym.