Iwan Koniew

wojskowy radziecki, marszałek ZSRR

Iwan Stiepanowicz Koniew (1897–1973) – radziecki dowódca wojskowy, Marszałek Związku Radzieckiego (1944), pierwszy dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego (1955–1960), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 1.–8. kadencji (1937–1973).

Iwan Koniew