Isaac Mayer Wise

Isaac Mayer Wise (1819–1900) – naczelny rabin USA.

  • Masoneria jest instytucją żydowską, której historia, stopnie, godności, hasła i nauki są żydowskie od początku do końca.
    • Źródło: Israelite of America, 3 sierpnia 1855.
    • Zobacz też: wolnomularstwo
Isaac Mayer Wise