Innowacja językowa

zmiana w systemie językowym

Innowacja językowa – nowy element systemu językowego, który zaistniał w tekście, uzusie lub też normie językowej.

  • Akceptuję (…) okazjonalne innowacje funkcjonalnie uzasadnione, odświeżające codzienne zachowania językowe, służące dysautomatyzacji odbioru poszczególnych tekstów i ich destereotypizacji. Powiem więcej: żywa, potoczna mowa musi być źródłem pulsującym innowacjami! To one bowiem są warunkiem życia języka.
    • Autor: Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową! (1998), Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 9, 10.