Innocenty III

papież przełomu XII i XIII wieku

Innocenty III (właśc. Lotario de' Conti di Segni; 1161–1216) – papież od 1198 do 1216 r.

Innocenty III

De contemptu mundi edytuj

 • Któż kiedykolwiek chociażby jeden cały dzień spędził przyjemnie... by nie zraniło go przy tym spojrzenie, dźwięk albo jakiś cios?
 • Poczyna kobieta w nieczystości i smrodzie, rodzi w smutku i bólu, karmi z udręką i trudem, strzeże z obawą i strachem.
 • Umieramy, kiedy żyjemy i wtedy dopiero przestajemy umierać, kiedy rozstajemy się z życiem.

Inne edytuj

 • Aby mianowicie jakiś prosty albo też nieuczony nie odważał się dotykać wzniosłości Pisma Świętego albo głosić ją innym.
  • Opis: uzasadnienie zakazu tłumaczenia Biblii.
  • Źródło: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła
 • Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go: słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety: papiestwo, które włada duszami, i monarchię, która włada nad ciałami. Ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej.
  • Opis: o władzy cesarskiej.
  • Źródło: Józef Andrzej Gierowski, Historia Włoch, s. 86.
 • Człowiek jest zrobiony z najbrudniejszego nasienia... karmiony krwią menstruacyjną, która ma być tak godna pogardy i nieczysta, że przy zetknięciu się z nią owoce nie rosną, a rośliny więdną... a gdy psy ją zeżrą, wówczas dostają wścieklizny.
 • Nie wolno dochowywać wierności temu, kto nie dochowuje wierności Bogu.
  • Źródło: Ernst W. Wies, Fryderyk II, tłum. Jacek Antkowiak, PIW, Warszawa 2002.
 • Postawiono mnie nad domem Bożym, aby zarówno moje posługiwanie, jak i stanowisko górowały ponad wszystkim. Do mnie powiedział prorok: – Wywyższę cię ponad narody i królestwa. O mnie mówi apostoł: – Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Sługa, którego postawiono nad całym domem, jest namiestnikiem Chrystusa, następcą Piotra, pomazańcem Pana, Bogiem faraonów. Postawiono go pośrodku, między Bogiem i ludźmi, jest mniejszy od Boga, ale większy od człowieka, sądzi wszystkich, gdy jego nikt nie sądzi.
  • Opis: fragment kazania wygłoszonego w 1198 r.
  • Źródło: Ernst W. Wies, Fryderyk II, tłum. Jacek Antkowiak, PIW, Warszawa 2002.
 • Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia.
  • Źródło: List Eius exemplo.
 • Tym bardziej nie może się rzymski papież chlubić, ponieważ może być sądzony przez ludzi – a raczej, można wykazać, że już został osądzony, jeśli „utraci swoją właściwość" popadając w herezję; gdyż ten, kto nie wierzy już został osądzony.
  • Źródło: Sermo 4: In Consecratione, PL 218, 670.
 • [Władza świecka] może bez grzechu nakładać karę śmierci zawsze wtedy, kiedy motywem działania jest sprawiedliwość, a nie gniew czy zemsta, działając roztropnie i bez próby dyskryminacji.
  • Źródło: Vittorio Messori, Czarne karty Kościoła, przeł. ks. Antoni Kajzerek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998, s. 176.
 • Wy jesteście solą ziemi... mniej jeszcze szczycić się może rzymski papież, jako że może być osądzony przez ludzi – a raczej można pokazać, że już został osądzony, jeśliby przez herezję jawnie utracił swój charakter.
  • Źródło: Sermo 4: In Consecratione, PL 218, 670