Indywidualność – zbiór cech stanowiących osobowość danego człowieka; specyfika każdej osoby, jej odrębność.

  • Skąd jednak brać postawy indywidualne jeśli indywidualność zagraża jedności – zwłaszcza w grupach bardzo słabych i niepewnych swojej wartości.