Indywidualność

Indywidualność – zbiór cech stanowiących osobowość danego człowieka; specyfika każdej osoby, jej odrębność.