Ibis – rodzina ptaków z rzędu brodzących. Obejmuje gatunki zamieszkujące strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych całego świata, nieliczne gatunki pojawiają się w strefie klimatów umiarkowanych.

  • Kto ibisowi dał mądrość, a rozum dał kogutowi?
Ibis czarny