Humbert z Romans (ok. 1194–1277) – francuski dominikanin, generał zakonu, błogosławiony.

  • Nie błąd czyni heretyka, lecz upór.
    • Źródło: Christine Caldwell Ames, Inkwizycja i bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie, przeł. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2013, s. 88.
    • Zobacz też: herezja
  • Tak i pośród chrześcijan są prawdziwi chrześcijanie, wyznający prawdziwą wiarę w Chrystusa, i pseudochrześcijnie, wyznający wiarę fałszywą, niemniej oba te rodzaje chrześcijan podobne są w swoim chrześcijaństwie, zaś owi fałszywi są podobni [do prawdziwych chrześcijan] w zewnętrznym pozorze. Gdyż ci fałszywi są sługami Szatana, o których mówi Paweł. (...) Trzeba zauważyć, że są oni owym chwastem na dobrym polu, który wróg, a mianowicie diabeł – posiał między dobre ziarno. (...) Oni są owymi fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do ludzi w przebraniach owiec, ale w środku są drapieżnymi wilkami. (...) Są Antychrystem, który będzie utrzymywać, że jest prawdziwym Chrystusem, a mimo to będzie Jego przeciwieństwem, tak samo i oni twierdzą, że są prawdziwymi chrześcijanami i tak samo są ich przeciwieństwem.
    • Źródło: De eruditione praedicatorum, s. 554, [cyt. za:] C. Caldwell Ames, Inkwizycja i bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie, przeł. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2013, s. 88.