Horyzont

linia wyznaczająca granicę między przestrzenią widoczną dla obserwacji a zasłoniętą przez Ziemię

Horyzont okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę pomiędzy przestrzenią widoczną dla obserwacji i zasłoniętą przez Ziemię.

  • Horyzont podnosi słońce w pozdrowieniu.