Historia Roja – polski dramat wojenny z 2016 roku w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Autorami scenariusza są Jerzy Zalewski i Wacław Holewiński.

O Historii Roja

edytuj
  • Obraz „Historia Roja” jeśli chodzi o jego przesłanie moralne i światopoglądowe został przez nas oceniony krytycznie, a to z powodu jego głównej intencji i przesłania, jakim jest wyrażenie poparcia i podziwu dla zbrojnej działalności „Żołnierzy Wyklętych”. My zaś uważamy tę działalność za jeden z przykładów niedozwolonego, bo samowolnego buntu przeciwko (częściowo) złej władzy. (...) Istnieje jeszcze szereg pomniejszych (ale i tak ważnych) zarzutów i wątpliwości jakie mamy wobec tego filmu. I tak np. filmowa opowieść o „Roju” zniekształca historię, gdyż pokazuje jego walkę tak, jakby prowadził on ją w imieniu i z upoważnienia emigracyjnego rządu w Londynie. Jest to jednak wprowadzająca w błąd sugestia, gdyż rząd londyński nie dał swego upoważniania dla prowadzenia działalności zbrojnej po zakończeniu II wojny światowej żadnemu z podziemnych ugrupowań a ponadto NSZ (do którego należał „Rój”) nawet w czasie niemieckiej okupacji nie uznawało nad sobą zwierzchnictwa rządu w Londynie.
  • Podobno słaby ten film jest. Mówię „podobno”, bo osobiście go nie widziałem, ale osoby, które zmierzyły się z nim na wielkim ekranie, mówiły mi, że jest on dość chaotycznie zrobiony.
    • Autor: Jacek Bromski
    • Źródło: Agaton Koziński, wywiad z Jackiem Bromskim w: „Polska”, nr 69 (26–29 sierpnia), cyt. za: Kino bez pomysłu?, „Angora”, nr 37 (1369), 11 września 2016, s. 19.