Hiranmoy Ghoshal (1908–1969) – indyjski pisarz, dyplomata, tłumacz i językoznawca.

  • Możliwość powrotu do Polski, którą zawsze uważałem i jeszcze uważam za swoją drugą, a pod pewnymi względami nawet za swoją właściwą ojczyznę, bardzo mnie ucieszyła
    • Źródło: list do prof. Witolda Jabłońskiego
  • Zestawienie terminów Kultur i Kampf – jednego ze sfery duchowej, a drugiego z pola bitwy – wywierało magiczny wpływ na Niemców. Niemcy pozbyli się kompleksu niższości i nabawili się kompleksu wyższości – zjawisko dobrze znane psychoanalizie.
    • Źródło: Kulturkampf (1945)