Henry Morton Stanley

brytyjski badacz Afryki, dziennikarz

Henry Morton Stanley (właśc. John Rowlands; 1841–1904) – walijski dziennikarz i odkrywca.

Henry Morton Stanley