Harald Welzer (ur. 1958) – niemiecki psycholog społeczny i pisarz.

 • Bezmyślne i doraźne trwanie w nienadającym sensu uniwersum globalnego kapitalizmu nie wystarczy. (…) Trzeba się zdobyć na wizje, koncepcje bądź tylko pomysły, które jeszcze nie zostały pomyślane. (…) Takie rozwiązanie może brzmieć naiwnie, ale nie jest. Naiwne jest za to wyobrażenie, że pędzący pociąg postępującego zniweczenia życiowych szans wielu ludzi zmieni swą prędkość i kierunek, jeśli tylko będziemy w jego wnętrzu biec przeciwnie do kierunku jazdy.
  • Źródło: Wojny klimatyczne, tłum. Michał Sutowski, Warszawa 2010.
Harald Welzer (2007)
 • Kataklizmy zarówno ze względu na swe przyczyny, jak i następstwa są katastrofami społecznymi. (…) Wszystko to nie są katastrofy naturalne choćby z tego względu, że ich źródłem są procesy wywołane przez ludzi. Ich skutki są w każdym razie społeczne. Oznaczają one konflikty wszystkich tych, którzy korzystają ze wspólnych, zbyt skromnych zasobów. A także tych, którzy muszą opuścić niedające się już zamieszkać obszary i chcą się osiedlić tam, gdzie jest już ktoś inny. Oznaczają też dewastację przyszłości.
  • Źródło: Wojny klimatyczne, tłum. Michał Sutowski, Warszawa 2010.
 • Społeczeństwo, które chce zrozumieć naturę kryzysu i sprostać jego wyzwaniom, nie może już zdać się tylko na kunszt inżynierów, na ducha przedsiębiorczości i na zawodowych polityków (choć umiejętności ich wszystkich będą oczywiście potrzebne). Musi ono  –  to jest główna teza tej książki  –  samo wziąć się do polityki.
  • Źródło: współautor Claus Leggewie, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Ten eksperyment świata [cywilizacja ludzka] trwa dopiero 40 tysięcy lat, jego zachodni wariant 250 lat – a w tym nieznacząco krótkim okresie zniszczono więcej fundamentów przeżycia niż przez poprzednie 39 750.
  • Źródło: Wojny klimatyczne, tłum. Michał Sutowski, Warszawa 2010.
  • Zobacz też: cywilizacja