Hans-Georg Gadamer

filozof niemiecki

Hans-Georg Gadamer (1900–2002) – niemiecki filozof, humanista, historyk filozofii, filolog, współtwórca XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej.

Tablica pamiątkowa we Wrocławiu

Prawda i metodaEdytuj

 • Jesteśmy niekończącą się rozmową, bo nie jesteśmy w stanie odnaleźć słów, które odpowiadałyby na pytanie kim jesteśmy i jak powinniśmy siebie rozumieć.
 • (…) [smak] zgodnie ze swą najgłębszą istotą nie jest czymś osobistym, lecz fenomenem społecznym pierwszego rzędu. Może on nawet wobec osobistych skłonności jednostki wystąpić jako instancja sędziowska w imieniu wyrażanej i reprezentowanej przez siebie powszechności.
 • Tekst jest rozumiany tylko wtedy, gdy jest każdorazowo rozumiany inaczej.
  • Źródło: H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004, s. 422.
 • Zły to hermeneuta, który sobie wyobraża, że może lub że musi mieć ostatnie słowo.

InneEdytuj

 • Istotą doświadczenia czasu w sztuce jest to, że uczymy się przebywania. Jest to zapewne stosowna dla nas, skończona odpowiedniość tego, co zwie się wiecznością.
  • Źródło: Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 57, tłum. Krystyna Krzemieniowa.
 • Język jako medium doświadczenia hermeneutycznego.
  • Opis: tytuł pracy.
  • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82.
 • Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle.
  • Źródło: Anna Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988, s. 63.
 • Mówić to mówić do kogoś.
 • Nieuciszone pragnienie znalezienia właściwego słowa – oto rzeczywiste życie i istota języka. Widzimy tu, jak ścisły związek łączy niemożność spełnienia tego pragnienia, dèsir Lacana, i fakt, że nasza ludzka egzystencja upływa w czasie i w obliczu śmierci.
  • Źródło: Język i rozumienie, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 40, tłum. Piotr Dehnel, Beata Sierocka.
 • Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą.
 • (…) rozumiemy coś wtedy tylko, gdy to nasze rozumienie da się zakomunikować innym (…).
  • Źródło: „Twórczość”, t. 35, wyd. 1–6, RSW „Prasa-Książa-Ruch”, 1979, s. 92.
 • Słowo poetyckie zatrzymuje poniekąd przemijalność czasu.
 • Wszystko, co się da zrozumieć, jest językiem.