Hamburg

miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego

Hamburg – miasto w północnych Niemczech niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego.

  • Hamburg to miasto z największą liczbą milionerów w Europie i kultura powstaje tam dla bogatych ludzi. Powinno być przeznaczanych na nią o wiele więcej funduszy, ale tak nie jest. A jeśli już pieniądze są na coś przeznaczane to są to ogromne budynki jak opera, o których wiesz że są tak drogie, że muszą pokazywać komercyjne produkcje, żeby się utrzymać. Nie ma czegoś takiego jak wolna przestrzeń, przestrzeń bez wpływu rządu i prywatnej własności.
Ratusz w Hamburgu
  • Ja wam rachunek dokładny przedstawię strat, jakie poniosę przez czas pobytu w Hamburgu, strat na agenturze swojej, której przez ten czas nie będę mógł prowadzić.
  • Wiele osób ciekawiło, jaka jest sytuacja w Związku Radzieckim. Hamburg jest czerwony. Wielu moich przyjaciół podziwiało Związek Radziecki i mówiło o złych stronach kapitalizmu. Ja nie mogłam tego słuchać.
  • Wszystko bowiem, co widział w teatrze Kopenhagskim, daleko lepiej przedstawiono w Hamburgu, owym właściwym biegunie północnym cywilizowanej Europy.