Grupa literacka

grupa pisarzy

Grupa literacka – nieformalny zespół pisarzy lub poetów, których łączy wspólnota programowa.

  • Wbrew najszczerszym życzeniom protektorów literatury – nie utworzyły się żadne grupy literackie. Nie są nimi przecież redakcje pism powstałe z doboru nie zawsze naturalnego. Nie ma grup literackich [pod koniec lat 50. XX wieku], nie ma powodu do ich powstania.