Gordon Zahn (1918–2007) – amerykański socjolog, historyk i autor książek, pedagog, pacyfista.

  • Kościół stał się organem kontroli społecznej pracującym na rzecz państwa nazistowskiego w kwestii zapewnienia całkowitego poparcia katolików dla wojny [drugiej wojny światowej].
    • Źródło: Katolicy niemieccy a wojny Hitlera (ang. German Catholics and Hitler’s Wars: A Study in Social Control), s. 270, 271.