Gloria victis

nowela Elizy Orzeszkowej

Gloria victis – nowela Elizy Orzeszkowej.

 • Gloria victis!
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 43.
  • Zobacz też: Plaut
Eliza Orzeszkowa
 • Dopóki krzywda, dopóty walka! Przez krew i śmierć, przez ruiny i mogiły, z nadzieją czy przeciw nadziei, walka z piekłem ziemi w imię nieba, które na ziemię zstąpi...
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 29.
 • I dwie rzeczy były niezmienne. Zawsze stała tu wysoka od ziemi do nieba samotność z obliczem niemem.
  I ciągle płynął tędy nieśmiertelny strumień czasu, niestrudzenie szemrząc: Vae victis! vae victis! vae victis!...
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 42.
 • Nie niewolnikami są, przez gwałt i przemoc ciągniętymi na pola krwawe, ale dobrowolnymi ofiarnikami wysokich ołtarzy.
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 31-32.
 • Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń.
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 19.
 • „W imię Boga i ojczyzny!” – Z tym okrzykiem, na śmierć czy na zwycięstwo, do boju!
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 32.
 • Z nadzieją czy przeciw nadziei!
  • Źródło: wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 30.