Georges Bernanos (1888–1948) – francuski pisarz.

  • Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.
Georges Bernanos
  • Dyktatury żywią się desperacją narodów.
    • Źródło: Jean-Paul Mari, Chorzy dyktatorzy, „Le Nouvel Observateur”, tłum. „Forum”, 24 września 2012.
    • Zobacz też: dyktatura
  • Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć.
  • Pierwszą oznaką zepsucia żywego jeszcze społeczeństwa jest to, że cel uświęca środki.
  • Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.
  • To, co my nazywamy przypadkiem, jest być może logiką Bożą.