George Herbert (1593–1633) – angielski poeta.

  • Ani kaszlu, ani miłości nie można ukryć.
George Herbert
  • Biada temu, kto czyta tylko jedną książkę.
  • Dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli.
  • Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
    • Zobacz też: nauczyciel, ojciec
  • Kiedy przyjaciel o coś prosi, jutro dla ciebie nie istnieje.
  • Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci.