Georg Brandes (właśc. Morris Cohen; 1842–1927) – duński pisarz, krytyk literacki i filozof.

  • Aby uzyskać pewność, ogromna większość osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie jest skłonna zaakceptować wyniki naukowe pochodzące tylko od autorytetów. Jednakże istnieje ważna różnica pomiędzy wybitnym naukowcem, który jest otwarty i zachęca każdego zainteresowanego do sprawdzania zastosowanych metod i sugerowanych poprawek, a autorytetem, który pytania o swoją wiarygodność przypisuje słabości ducha pytających, tak jak czyni to [kardynał] Newman wobec osób kwestionujących nieomylność Biblii… Racjonalna nauka uważa, że dowody jej wiarygodności mogą zawsze ulec zmianie, jeśli występuje taka konieczność, podczas gdy nieracjonalny autorytaryzm uważa wymóg zmiany poglądów za postępowanie wywołane brakiem lojalności i wiary.
    • Źródło: Rozum i przyroda
Georg Brandes (1900)
  • Żydów mieszka w Polsce bardzo dużo, bo Polacy dali im gościnę kiedy cała Europa prześladowała ten naród. I Polska wolna jest od ksenofobii tak typowej u Niemców, zwanej antysemityzmem.
    • Opis: Słowa z 1885 roku.
    • Źródło: Waldemar Łysiak, Salon 2. Alfabet szulerów. Cz. 1, A–L, Wydawnictwo Nobilis, Warszawa 2006, s. 29.

Zobacz też: