Garncarz

rzemieślnik wykonujący ceramikę

Garncarz – rzemieślnik wyrabiający garnki.

  • A teraz Jehowo, tyś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a tyś naszym Garncarzem; i wszyscy jesteśmy dziełem twej ręki.
    • Źródło: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, Księga Izajasza 64, 8
    • Zobacz też: Jehowa, Bóg, Stwórca
Praca na kole garncarskim
  • Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – wyrocznia Jahwe. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
  • O co za przewrotność! Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: „Nie uczynił mnie”, i garnek rzec o tym, co go ulepił: „Nie ma rozumu?”
  • Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?