Gady – jedna z pięciu gromad królestwa zwierząt, obejmująca gatunki zmiennocieplnych owodniowców.

Kajman – przykład gada