Friedrich Rückert (1788–1866) – niemiecki poeta i tłumacz.

  • Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce zakwitnie.
Friedrich Rückert
  • Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach – są głupcami.
  • Najszlachetniejsze serce jest to, które właśnie raczej da się skaleczyć, niż samo zadraśnie.
  • Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.
  • W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.
  • Zły człowiek także lubi maksymy mądrości, ale nie żeby według nich postępować, tylko by z ich pomocą lepiej oszukiwać.
    • Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga