František Slameň

František Slameň (1896–1944) – słowacki polityk, poseł do Sejmu w Słowacji z okręgu wyborczego w Breznie.

  • Obawiam się, że za kilka dni będziemy mieć w powiecie całe wsie partyzanckie i może nastąpić to, co jest dziś na Bałkanach.
    • Opis: informując 24 sierpnia 1944 Jozefa Tiso.
    • Źródło: Słowacja na przełomie, KiW, 1969, s. 413, cyt. za: Henryk Zdanowski, Czechosłowacja w: Europejskie kraje demokracji ludowej 1944–1948, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 126.